dijous, 28 de maig del 2020

EBAU i Xenofont en temps de confinament

Fa un any alguns ens quixàvem del model de selectivitat de grec i proposavem un altre diferent que valorara no tant la capacitat de memòria dels alumnes i els seus coneixements gramaticals, sinò la competència lingüistica i comunicativa i la capacitat de relacionar conceptes valorant criticament el pensament i la cultura grega des de l'actualitat. No ens van fer cas en absolut, per suposat. Algú argumentava que els especialistes havien preferit seguir la tendència majoritària del professorat. Si és així, no sé, doncs, si estem realment preparats per al canvi metodològic i tenim aleshores allò que ens mereixem.

Ara, en estos moments tan delicats, el disgust ve per un altre motiu afegit. La tan comentada per l'administració, i desitjada per part de tots, ampliació de l'optativitat en la tipologia de qüestions de la prova, a diferència del que sí han fet en altres comunitats amb tres o, fins i tot, quatre textos per a triar, en terres valencianes ha quedat en poca cosa. 

El barem de l'examen és el mateix.
La pregunta de cultura seguix valent 2 punts. Ara, si més no, poden triar una qüestiò a desenvolupar d'entre dos possibles.
Una altra novetat está en la reducció del nombre d' ètims que s'han de donar i del comentari morfològic i sintàctic a realitzar. Les dos qüestions valen igualment 1 punt. Concretament s'han de donar únicament dos derivats de quatre ètims proposats i han de fer un comentari morfològic i sintàctic a triar d'entre quatre paraules o sintagmes. Es poden seleccionar les preguntes que es desitgen, independentment del text que s'haja traduït, però és evident que els alumnes dedicaran el temps a allò que millor coneixen. No té sentit posar-se a analitzar coses que no servixen per a entendre el text.
El pes de la prova seguix sent la traducció: 6 punts. S'ha de triar un únic text, bé de Lisias, bé de Xenofont. És a dir, en la pràctica el que hi havia, ja que no conec ningú que estiga en condicions de poder escollir perquè haja vist satisfactòriament totsdos, i menys en la situació actual. 
Esperem, si més no, que els fragments seleccionats finalment siguen senzills.


A veure si tenim sort i ens cau algun d'estos de les Hel·lèniques que hem preparat nosaltres.
Gràcies, xicons per la paciència.
Qui ha dit que el confinament no ha estat creatiu?