dilluns, 28 de gener del 2013

Η ΕΛΛΑΣ, menudo tema

Llegados casi al final del tema 3, el más largo de cuantos hemos visto hasta ahora, toca hacer un resumen teórico sobre la gramática en él contenida.

En cuanto a las declinaciones, sabíamos ya de la existencia de la tercera, aunque sólo nos habíamos fijado de momento en la palabra ἡ Ἑλλάς. 
Ahora hemos visto que algunos en nominativo singular acaban en consonante nasal (tipo Ἕλλην, Μακεδών, cuyo plural acababa en -ες, Ἕλληνες, Μακεδόνες), o en silbante (tipo τὸ πέλαγος, ἡ Περσίς, ἡ Ἑλλάς, ἡ πόλις, éste con un plural especial, αἱ πόλεις).
En esta declinación nos hemos encontrado pues con nombres femeninos, algunos neutros y otros masculinos, indistintamente.
Algo de esto ocurre también en las declinaciones previas, aunque con algunas particularidades. 
Sobre todo en la 1ª declinación, donde, junto a los femeninos (ahora distinguimos en alfa pura χώρα, χώρᾳ, en ita Εὐρώπη, Εὐρώπῃ o mixta θάλασσα, θαλάσσῃ) hay unos pocos masculinos que marcan su género, además de con el artículo, con la desinencia, sentida como masculina, de la 2ª declinación -ς. De ahí palabras como ὁ Πέρσης, οἱ Πέρσαι. 
En la 2ª decl., junto a los masculinos, (tipo ὁ ποταμóς, οἱ ποταμοἰ) y neutros (tipo τὸ δἐνδρον, τὰ δἐνδρα), aparecen algunos femeninos, sin ninguna marca especial de género, salvo el correspondiente artículo, (tipo ἡ νῆσος, αἰ νῆσοι); a este modelo pertenecen muchos nombres de islas. 

En cuanto a los casos, hemos profundizado en el uso del dativo en función de circunstancial de lugar, el equivalente al latín in + ablativo. A los ya conocidos de la 2ª decl., (tipo ὁ βουνὀς, ἐν τῷ βουνῷ, ἡ νῆσος, ἐν τῇ νήσῳ), y de la 1ª decl., (tipo ἡ χώρα, ἐν τῇ χώρᾳ, ἡ Ἀττικῆ, ἐν τῇ Ἀττικῇ, y el nuevo θάλασσα, ἐν τῇ θαλάσσῃ), añadíamos ahora los ejemplos de la 3ª decl., (tipo ἡ Ἑλλάς, ἐν τῇ Ἑλλάδι, τὸ πέλαγος, ἐν τῷ πελάγει). 

Adjetivos: ya sabíamos que existen de dos terminaciones y de tres. 
  • Del primer grupo recordamos ἀθάνατος, ἀθάνατον visto en el primer tema. Ahora añadimos βάρβαρος, βάρβαρον, y entendemos mejor el sintagma de la lección anterior μεσόγειος θάλασσα.
  • Dentro del segundo grupo de adjetivos, ahora entendemos mejor (por aquello de los modelos femeninos en ita y alfa pura) las diferencias entre καλός, καλ, καλόν y μικρός, μικρ, μικρόν. Similar al primer modelo hemos visto también el adjetivo ἄλλος, ἄλλη, ἄλλον. 
  • Nos ha aparecido también otro adjetivo de tres terminaciones (de momento conocemos sólo el masculino y el femenino), pero que no sigue a las declinaciones 2ª y 1ª, sino a la 3ª y 1ª:  πᾶς, πᾶσα (mas./f. sing.), πάντες, πᾶσαι (masc./fem. plural). El masculino sigue a la 3ª declinación.

Verbos: Incidíamos sólo en la 3ª persona del sing. y plural, diferenciando entre verbos contractos (nos fijábamos en el acento circunflejo) -εῖ, -οῦσιν y puros -ει, -ουσιν

Espero os haya servido para aclarar conceptos.

divendres, 18 de gener del 2013

Joconeclameuaherencia: el millor premi, vosaltres

El 12 del 12 del 2112 alumnes, professors i amants en general de les clàssiques i les humanitats de tot arreu celebràrem a l'hora un acte reivindicatiu anomentat "yo conozco mi herencia". El seguiment d'aquesta iniciativa sense precedents fou massiva, demostrant a les autoritats educatives l'estima que molts tenim per aquestos estudis. Molts participants van col·laborar gravant la seua lectura dels textos antics. Al canal comú obert per a l'ocasió arribaren més de 100 videos, dels quals 35 han participat en un concurs

El que nosaltres vam fer en 1er de Batxillerat humanístic, una recitació del mite de les edats humanes en la versió que fa Ovidi en les Metamorfosis, acompanyat d'imatges amb llicència creative commons de Flickr, ha quedat en sisena posició amb 56 puntets, que no está gens malalement, encara que no era propiament el concurs allò que ens interessava, perquè de fet vam participar sense saber qui hi havia un premi de per mig. El millor premi va estar per a nostaltres tot el procés de preparació, gravació i muntatge. Ens ho vam passar molt bé, a banda de tot el que vam aprendre. Es d'agraïr que els alumnes participen en aquest tipus de classes creatives sense esperar res a canvi! Aixina que enhorabona, una vegada més, als meus alumnes.

Felicitacions als guanyadors i també a tots els participants, inclosos els de 4rt ESO i 1er Batxillerat Científi del nostre centre, per la il·lusió mostrada. I de nou, agraïments als organitzadors per contagiar-nos el seu entusiasme.
  • VIDEO nº 2. IES Bernaldo de Quirós, MIeres (Asturias)  168 punts
  • VIDEO nª 34. Liceo de Pedini (Ioannina, Grecia)   94 punts
  • VIDEO nª 22. IES Villa de Vallecas, Madrid   86 punts.

dimarts, 8 de gener del 2013

De bello gallico I, V 1-3: proposta de treball diari

Encetem any amb nou sistema de treball en llatí II, a veure cóm resulta.
Anem a substituir la fórmula "anàlisi-traducció" individual a casa i correcció a la pissarra per torns, i penalitzacions a l'omisió de la feina per causes diverses (del tipus: "es que no sé fer-ho!", "no té sentit!", "hui tenia examen de filo","semanolvidaolafotocopia", "se lo ha comio el perro!"), per una dinàmica de treball en grup semblant al que ferem servir el curs passat en grec I.
Amb els textos que heu vist aquestos nadals tractarem d'intercanviar informació sobre la sintaxi, morfologia i dificultats de traducció que presenten, organitzarem totes les dades seguint l'estructura de la presentació que hem emprat ahir i hui a classe i que us deixe ací, i ho exposarem després a la resta de companys oralment.

Si la cosa funciona repetirem més endavant amb altres textos i redistribuirem els equips per tal d'aprendre tots de tots una mica, val?