AULA VIRTUAL

No has vingut a classe?

Sí que has vingut, però no t'has enterat massa?

O simplement et sembla interessant el que has sentit i vols aprendre més?

Tu mateix. 

Ara pots seguir al teu ritme les classes des de casa amb els cursos de AULES creats amb la Plataforma Moodle. 

https://aules.edu.gva.es/moodle/

Allà trobarás recursos i arxius multimèdia, resums de gramàtica, activitats de repás on-line, vocabularis col·lectius i models d'exàmens. 

Pots entrar amb el teu NIA i contrasenya (3primeres lletres del cognom+data de naixement; per exemple: per03112000).