PRESENTACIÓ

La práctica, el desenvolupament de la creativitat i la col·laboració, en lloc de l'exposició teòrica, l'aprenentatge memorístic i el treball individual, són els principis pedagògics bàsics de la nostra la tasca docent. Les TICs hi juguen un paper fonamental. 

El blog AΙΓΙΑΛΟΣ preten fomentar la comunicació virtual amb els alumnes de les nostres matèries, amb propostes de treball i activitats complementàries que potencien l'autoaprenentatge, contribuisquen a l’assoliment de les competències digitals, al temps que mostrem l’actualitat de les clàssiques al segle XXI.
Amb un interés didàctic semblant han anat surtint posteriorment altres webs per a usos diversos, com ara l'Aula virtual, la Wikipaideia i els blogs d'aula dels alumnes.
Si vols no perdre't cap entrada del blog, subscriu-te i rebrás al teu correu electrònic notificacions de cada actualització.

Per a qualsevol dubte o suggerència


Tots els materials i recursos propis allotjats al blog están a lliure disposició de qualsevol interessat pel món clàssic sota llicència de Creative Commons.

Creative Commons License


IBSN: Internet Blog Serial Number 21-647-85-562