DEPARTAMENT

Els nostres documents están disponibles en un bloc especial anomenat CULTURA CLÀSSICA dins de la Plataforma Moodle al que podeu accedir com invitats sense cap contrasenya.

Allà trobareu:
- Presentació de les assignatures en format video.
- Programacions d'Aula i Separata amb continguts i objectius, criteris d'avaluació, models d'examen, etc.
- Actes.
- Recursos digitals i bibliografia.
- Articles propis sobre didàctica de grec i  llatí.