dijous, 29 d’octubre de 2015

Una de verbs... de Xenofont

Ací vos deixe, xicons, les solucions als exercicis de repàs de Grec per a la prova de proper dilluns. Ànims.

Anàlisi morfològica

εἶπεν 3ª p. sing. Aorist d'Indicatiu de la veu Activa (λέγω "dir")

ἀπέπλευσε 3ª p. sing. Aorist d'Indicatiu de la veu Activa (ἀποπλέω  "navegar")

ἐνόμιζον 1ª p. sing ó 3ª p. plural Imperfecte d'Indicatiu de la veu Activa (νομίζω "pensar, creure")

ἐκέλευσαν 3ª p. sing. Aorist d'Indicatiu de la veu Activa (κελεύω "ordenar, manar")

ἔδοξε 3ª p. sing. Aorist d'Indicatiu de la veu Activa (δοκέω verb impersonal: "parèixer, semblar   convenient a algú")

ἐποίησαν 3ª p. plural Aorist d'Indicatiu de la veu Activa (ποιέω "fer")

ἡγεῖτο 3ª p. sing. Imperfecte d'Indicatiu de la veu Mitja (verb deponent): ἡγοῦμαι "guiar, conduir"

βουλεύομαι 1ª p. sing. Present d'Indicatiu de la veu Mitja (verb deponent) "deliberar"

βούλομαι 1ª p. sing. Present d'Indicatiu de la veu Mitja (verb deponent): "desitjar"

βούλονται 3ª p. sing. Present d'Indicatiu de la veu  Mitja (verb deponent): "desitjar"


Completa les frases amb presents d’indicatiu (la traducció als apunts de classe!)

Λύσανδρος ἐκ τῆς ᾽Ρόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν  ἐκπλεῖ  πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον

ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουμένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται τὰ περὶ Λάμψακον.

Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύσανδρον...

Εἰ δὲ καὶ τοῦτο  χρὴ  εἰπεῖν τοῦ μηχανοποιοῦ...

ὁ Λύσανδρος πέμπει Θεόπομπον τὸν Μιλήσιον λῃστήν


Completa les frases amb l’imperfecte o l’aorist adient (la traducció als apunts de classe!)


ἡ Ἀσία πολεμία ἦν

Λύσανδρος δ᾿ ἐξ Ἀβύδου παρέπλει εἰς Λάμψακον

ἡγεῖτο δὲ Θώραξ Λακεδαιμόνιος

Οἱ δὲ στρατηγοί ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν

Τῇ δ᾿ ὑστεραίᾳ οἱ Ἀθηναῖοι ἐκκλησίαν ἐποίησαν
 

dimarts, 27 d’octubre de 2015

ΤΑ ΖΩΙΑ videos 2013 i 2014

Mentres aneu pensant, xiquetes meues, quin video fer per muntar nota per als capitols III i IV, vos deixe els treballs que van fer en anys anteriors altres alumnes, per si servix d'inspiració!

dilluns, 26 d’octubre de 2015

ΤΑ ΖΩΙΑ


A la hora de dosificar la materia en ΔΙΑΛΟΓΟΣ hemos procurado reducir el número de nociones y aspectos gramaticales practicados en cada unidad para facilitar así su asimilación por parte de los alumnos. Hay, sin embargo, algunas unidades con un léxico amplio. 

Es el caso del capítulo 4 ΤΙ ΠΟΙΕΙ; que estamos viendo estos días. Los alumnos conocen un gran número de palabras nuevas. Además de las conjunciones básicas (καί, οὐ, ἀλλἀ, οὔτε) y 15 verbos , aparecen hasta 50 nombres de animales.
Para la mejor asimilación del vocabulario es conveniente por ello proyectar en clase alguno de los recursos digitales disponibles, a modo de introducción o como repaso.

Aún con el uso de tales recursos quedarán todavía nombres de animales por aprender. Para la realización del ejercicio 3 de emparejar número-animal tenemos varias opciones:

    - Podemos instar primer a los alumnos a que emparejen aquellos que han visto y recuerdan; a continuación a que averigüen por su cuenta el resto de animales no vistos o que completen el número sirviéndose del cuadernillo de Soluciones anexo (también puede ofrecer el profesor la corrección nombrando en voz alta los nombres de los animales).

    - Podemos preparar el ejercicio con alguna actividad complementaria (las aquí presentadas están inspiradas en el juego para latín de Antonio Amador):

    a. Juego de cartas con 94 animales.
Permite asimilar el vocabulario del capítulo e ir más allá a nivel léxico y gramatical.
La baraja se puede utilizar en juegos diferentes según pretendamos conocer o afianzar vocabulario (juegos A, B o póquer) o practicar cuestiones morfológicas diversas (Γ, Δ, Ε).


  b. Animales de plástico.
Presentamos o recordamos el nombre de los animales que hayamos podido comprar. Por turnos los alumnos van sacando sin mirar de nuestra caja los diversos animales.
La primera pregunta es obvia Τί ἐστι; Si contestan que es un animal (Ζῷόν ἐστι) preguntaremos Ποῖον τὸ ζῷον; En caso de que no lo sepan (habrán de decir oὐ γιγνώσκω), preguntaremos al alumno Oὐ γιγνώσκεις; y al resto Τίς γιγνώσκει; Si no hay nadie que lo sepa Οὐδείς; Y al que lo sepa preguntaremos finalmente Πῶς λέγεται "lobo" ἑλληνιστί;
A continuación preguntaremos por la acción que puede realizar el animal con la pregunta del título del capítulo para recordar así los verbos. Finalmente se pueden ir clasificando en la pizarra los sustantivos por género o por declinaciones.

dilluns, 19 d’octubre de 2015

ΤΙ ΠΟΙΕΙ;

Ací us deixe, xiquetes, els recursos digitals del capítol 4 amb el que començarem a treballar hui i els videos de repás del capitol anterior. Gràcies a Ainhoa i a Lara per la seua col·laboració.

MAΘΗΜΑ 3

3 from Santi Carb on Vimeo.


1-3 from Santi Carb on Vimeo.

ΜΑΘΗΜΑ 4 
PresentacionsVideos

4 from Santi Carb on Vimeo. 
ΔΙΑΛΟΓΟΣ 4a from Santi Carb on Vimeo.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ 4b from Santi Carb on Vimeo.

divendres, 2 d’octubre de 2015

Post per a Òscar

No hi ha res que alegre més a un professor que veure com els alumnes que has tingut se'n recorden de tu. I si a més a més et conten que tot allò que van aprendre a l'institut no només els ha servit per a la seua formació acadèmica posterior sinò que ha contribuït a donar més sentit a la seua vida, aleshores la alegria és enorme.
Aquesta alegria hui me l'ha donat Òscar Carbonell.


Seguint amb la tradició de portar a classe a exalumnes per a que xarren i animen als xicons de cada moment, hui ens ha visitat, convertit ja en filòsof, un alumne dels meus primers anys al Cotes.
Òscar fou un dels pocs que aleshores va fer la doble via, cursant al mateix temps llatí i matemàtiques amb l'esforça que açò representava.Amb aquell grup vam començar a experimentar amb l'ús actiu de la llengua i a fer els nostres primers videos casolans.Amb Òscar hem passat una bona estona xarrant amb interés sobre la cultura en general i els llibres i les humanitats com a mitjà per disfrutar i conèixer tant el món com a nosaltres mateixos. D'ací hem passat a la qüestió de la llibertat dels individuus en aquesta societat del consum, la manipulació del sistema produtiu, les modes, les xarxes socials i l'amor. Crec que ha estat la millor manera d'acabar el dia, no?


Gràcies a Òscar per acceptar la invitació i a les meues dotze muses per l'atenció.