dimarts, 25 d’octubre de 2011

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ: videos i activitats on-line

Arribem al final de la primera lliçò introductòria i, abans de ficar-nos amb els textos del Diceòpoli, fem un últim repas, amb un parell de videos

i un parell d'exercicis autocorregibles publicats en l'aula virtual. Allà hem obert també un Glossari per a que de manera col·laborativa aneu ficant el vocabulari vist a classe amb la seua traducció i classificació.

dilluns, 17 d’octubre de 2011

Primers textos i exercicis

Ara que tenim nocions gramaticals bàsiques sobre gènere (masc. en -ος, fem. en -α, -η, neutres en -ον) i nombre (sing/plural dels mots anteriors + οἱ ἄνδρες, αἱ γυναῖκες), un vocabulari esencial (sustantius: noms propis dels deus i animals; adjectius: poc/molt, quiet/salvatge, terrestre/marí/volador, mortal/inmortal, gran/xicotet; interrogatius: τίς, τί) i diferenciem conectors elementals (καί, οὐ...ἀλλά, γάρ, οὖν, οὐτε...οὐτε, μέν...δέ, ὥσπερ) comencem a llegir textos i a fer exercicis escrits de repás.
LINGUA GRAECA PER SE ILLUSTRATA II: O ΑΝΘΡΩΠΟΣ

dimecres, 12 d’octubre de 2011

dimarts, 4 d’octubre de 2011

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Després d'haver estat practicant l'alfabet i la pronúncia del grec, d'haver aprés a saludar i presentar-nos i conèixer algunes fòrmules bàsiques de comunicació qüotidiana, comencem amb l'estudi d' elements lingüístics fonamentals de la llengua, com ara el gènere i el nombre. I ho farem amb aquesta primera presentació.