divendres, 15 de febrer del 2008

Entre moribunds i suicides: caça del tresor

La recerca enigmàtica anterior ha tingut poc èxit. Queda oberta per als qui al llarg del curs vullguen completar-la. Per guanyar més dècimes o llevar-se negatius ací teniu una altra prova, una caça del tresor relacionada també amb les imatges del nostre llibre de llatí.

Qüestions:

1. ¿Qué famosa escultura representa este dibuix?2. ¿Qué té en comú amb aquesta? 3. ¿Qui va manar esculpir-les? ¿Per a qué?

4. Són còpies romanes tardanes, lo qual indica que algú va considerar important conservar-les per la seua bellesa. Per què creus que poden semblar "belles"? Descríu-les (comenta la posició dels cosos, l'expressió facial, a qui representen i en quin moment dramàtic de la seua vida, etc.)

Per tal de respondre correctament i arribar al tresor haureu d'anar resolvent per ordre aquestes pistes:
  • Pista 1

Παῦλος, ἀπόστολος διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ πατρὸς ἐγείραντος αὐτόν ἐκ νεκρῶν καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοὶ ταῖς ἐκκλησίας τῆς Γαλατίας ...

Este és el començament (abreviat) d’un text del Nou Textament. El seu autor dirigix la epístola als habitants d’una provincia romana en el s. I d.C.
  • Pista 2

Este poble tenia una procedència celta. S’havien dispersat per Anatòlia després d’haver segut derrotats per un rei d’una ciutat d’Asia Menor que havia fundat, segons la legenda, el fill d’Andrómaca i Neoptòlem, i que va destacar com un gran centre artístic i literari en època hel.lenística, sobre tot per la seua biblioteca, que passava per ser la més important del món conegut després de la d’Alexandria.

  • Pista 3
Romae sumus, in museo Capitolino et in "palazzo Altemps".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada