dissabte, 26 de gener del 2008

Acherontia styx: morfologíaEl comentari morfològic consistix en analitzar (ἀνα-λύω) la forma (μορφή) de les paraules. No s'ha de confondre amb el sintàctic, que suposa explicar amb qui (σύν/cum) o de qué manera es relacionen o s'ordenen (τάσσω, aor. ἔταξα, sust. η τάξις, d'ací "táctica") els mots en el text.

Per tant el que calía fer en la pregunta 2 del passat examen, xiquetes i xiquets meus de grec B, era:
ἔξαρνος: adj. dues terminacions -ος, -ον. Al text és femení, nomin. sing., concertant amb εκείνη. Derivat del verb ἀρνέομαι "negar".
᾿Ερατοσθένους: gen. sing. 3ª decl. tema silbant -ης, -ους (>*-εσος).
φοιτῶν: participi de present actiu, nom. sing. masc., del verb contracte φοιτέω
ἡγησαμένη: participi d'aorist veu mitja, nom. sing. fem.: ἡγη- arrel (amb allargament vocal tem. /η/), -σα- morfema aorist, -μένη desinencia part. mitja del verb ἡγέομαι.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada