dilluns, 24 de novembre del 2008

Treballs per al Mικρóς Aιγιαλóς

Puellae et pueri mei:
Com ja heu vist, a classe no tenim gaire temps per veure qüestions de tipus cultural sobre el món antic. Tractarem de cubrir aquest apartat amb el blog μικρός αἰγιαλός que tenim paradet. Allí penjareu els vostres treballs d'avaluació. Recordeu que, a banda dels posts voluntaris per restar negatius, haureu de crear almenys una entrada per avaluació.
Com sóm 14 discipuli et discipulae i 7 els temes que vos propose a continuació, en aquesta ocasió sí podreu treballar per parelles. La distribució dels grups i elecció del temes vos la deixe a vosaltres, segons preferències.
De entre tots els temes triarem dos, un de grec i un altre de llatí, per als propers exàmens.
Recomanacions i advertències:
- els copy-paste estan absolutament prohibits i penalitzats!
- es poden emprar fragments d'altres publicacions sempre que es cite degudament la font.
- no importa la llargaria del post. Es valorarà l'originalitat en el contingut i composició.

Temes de Llatí:
  1. Orbis terrarum: la visió dels romans sobre el món i l'univers. Vegeu els enllaços penjats en la carpeta lingua latina 1 sota el titol "Temes de cultura complementaris".
  2. La familia romana: liberi et servi. Informació en aquest post del 2007.
  3. Les cases romanes: domus et villa. Enllaços en aquest post de l'any passat. Vos recomane també alguns exercicis i videos instructius que trobareu en este post de l'amiga Sunny.
  4. Vies romanes: omens viae Romam portant. Informació per començar en aquest post del company C. Cabanillas. Per a les vies a la provincia d'Hispania, vegeu este curt video.
Temes de Grec:
  1. Geografía de Grecia: l'Àtica. Informació del Proyecto Palladium. Ací teniu un mapa de l'Àtica publicat per E. Canales.
  2. La llengua grega: origen i evolulució. Enllaços al final d'aquesta entrada sobre numismàtica grega de l'any passat. El resultat final del treball en l'apartat corresponent de la wikipaideia.
  3. La societat grega: el demo i la polis. Classes de ciutadans a Atenes, vida quotidiana en la ciutat, assamblees i órgans deliberatius dels atenesos. L' economia agrícola de l'Àtica, la vida dels llauradors i dels esclaus. Informació del Proyecto Palladium ací. i ací.
Sort amb les vostres primeres recerques internautes i publicacions en ret sobre Grècia i Roma.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada