FOTOS ALUMNAT


El sentit principal d'aquest blog són els alumnes que cursen les nostres matèries clàssiques. A ells principalment van dirigits els posts que sobre el món grecoromà publiquem des de 2006. Des d'aleshores han passat per les nostres classes unes quantes promocions d'alumnes...
 • 2017-8
CUC
Gregues 2n
Grec i Llatí 1

 • 2016-2017


 •  2015-2016

Cultura Clàssica

Grec II
les 12 Muses de Grec I i Llatí I


 • 2014-2015
  
                        Grec II, Llatí II:  els Unicornis                                                            Grec I, Llatí I

 • 2013-2014
  Grecolatinos 2n Batx
  Grec i Llatí 1er Batx
 • 2012-2013
La granja de Grec I, Llatí I
 • 2011-2012
Grec 1er
  Referents Clàssics
 • 2010-2011
1er grec -llatí
 • 2009-2010
1er grec-llatí
Grec 2n
Referents clàssics
 •  2008-2009
1er grec-llatí
2n grec: les tres Gràcies
 • 2007-2008

Llatí 1 B
Grec- Llatí I A
 •  2006-2007

  Grec II
  Grec I

Cap comentari:

Publica un comentari