dimarts, 28 de febrer de 2012

O APOTOΣ: models de prova oral, calendari d'entrevistes i matriu d'avaluació

Al llarg d'aquesta setmana realitzarem per torns la prova oral de la 2ª avaluació. Consistirá en una lectura d'un text vist d'unes 15-20 linies i una breu conversació en grec. Per a aquesta segona part hi ha dos possiblitatats: fer la prova en solitari, comentant alguna de les imatges propostes, o en parella, improvisant un breu diàleg. Disposareu de 10 minuts per preparar-vos abans de l'entrevista.
Deixe ací un parell de models (A prova a soles, B en parella), calendari d'entrevistes i la matriu amb els criteris d'avaluació que empraré per a què us orienteu millor.
O APOTOΣ: prova oral + rúbrica


dilluns 1er pati: Javi+David
dilluns 2n pati: Laura + Ana

dimarts 1er pati: Álvaro + Iván
dimarts 2n pati: Paul + Sandra

dimecres 1er pati: Aarón
dimecres 2n pati: Ana

dijous 8'55 Paula + Aida
dijous 9'15 Ioana + Andrea
dijous 9'30 Cristina + Lia

dijous 1er pati: Tamara

divendres 1er pati: Luna + Judit