dissabte, 18 d’octubre de 2008

TI ΠOIEΙ O ΔIKAIOΠOΛΙΣ;

Seguim practicant el primer capitol de grec?
Proveu a recordar el que fa Diceòpoli mirant els dibuixos.

Χαῖρετε, ώ παίδες!